Onze missie

De Molenwiek moet het bruisend hart in Molenschot worden waar ontmoeting en uitwisseling centraal staan. Verenigingen, clubs en werkgroepen maar ook individuele bezoeker van alle leeftijden, moeten hier een prettig ’thuis’ kunnen vinden.

Doel

De MFA is in eerste plaats bedoeld om Molenschot leefbaar te houden en de saamhorigheid en betrokkenheid van de inwoners te versterken. Het stichtingsbestuur werkt daarbij vooral faciliterend: we denken graag mee met initiatieven vanuit de inwoners. Daarbij nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen zowel op het gebied van beheer als exploitatie een voorbeeldfunctie innemen.

Ontmoeting

De centrale ruimte moet een gastvrije plek zijn waar iedereen binnen kan lopen om de krant te lezen, koffie te drinken, te internetten en een praatje te komen maken. Deze ruimte is dan ook niet voor de verhuur bedoeld maar staat bij grotere evenementen wel ter beschikking als een gezellige ontmoetingsplek.

Open karakter

De Molenwiek moet een zo open mogelijk karakter hebben. Samen met een grote groep vrijwilligers en het team van Amarant, proberen we de openingsuren zo ruim mogelijk te hanteren en te bemensen. De samenwerking tussen dorpsgenoten èn mensen met een beperking, zien we als een waardevolle toevoeging aan de maatschappelijk en sociale verbondenheid.

Exploitatie

Hoewel de stichting geen winstoogmerk heeft, kan door een optimale bezetting van ruimtes een betere exploitatie gerealiseerd worden. Het streven is de ‘eigen broek op te kunnen houden’ en zo weinig mogelijk te leunen op gemeentelijke subsidies. Mogelijke commerciële verhuur kan daarbij een rol spelen maar we willen wel voorkomen dat dit maatschappelijke activiteiten in de weg staat.

Verhuren op maat

Bij de bouw van de MFA is vooral gekeken naar de multifunctionaliteit van de ruimtes. De verhuurbare ruimtes zijn bedoeld voor vergaderingen, culturele, vormende en ontspannende activiteiten. Vaste gebruikers maken in principe gebruik van een vaste ruimte maar om de flexibiliteit niet in de weg te staan, kan het bestuur indien nodig een ruimte ruilen.